Over ons

Al sinds 1954 is De Jong Groep als vastgoedonderneming actief in het aankopen, (her)ontwikkelen, renoveren en beheren van vastgoed op de mooiste locaties, met name in Amsterdam en de Verenigde Staten. Professionaliteit, oog voor kwaliteit en gevoel voor traditie in de vastgoedsector staan bij ons voorop. Onze manier van werken resulteert in een unieke onroerend goed portefeuille.

Activiteiten

Bij het aankopen, herbestemmen, ontwikkelen en herontwikkelen van gebouwen zijn de locatie, de kwaliteit van het vastgoed en het creëren van meerwaarde onze belangrijkste uitgangspunten. Restauratie, renovatie, groot en klein onderhoud voeren wij in eigen beheer uit. Hierbij werken wij samen met gerenommeerde architecten en deskundige vakmensen.

Duurzaamheid

De Jong Groep streeft ernaar om de eigen vastgoedportefeuille zo duurzaam mogelijk in te richten. Zowel bij bestaande objecten als projecten in ontwikkeling proberen wij nieuwe kennis en technieken toe te passen. Door te kiezen voor klimaatneutrale oplossingen, zoals bijvoorbeeld warmte-koudeopslag, LED-verlichting en goede isolatie, wordt de portefeuille verduurzaamd. Dit is niet alleen gunstig voor de waarde van ons vastgoed, maar heeft ook duurzame voordelen voor huurders en omgeving.

De Salomon de Jong Stichting

De SALOMON DE JONG Stichting is opgericht ter nagedachtenis aan Salomon (Sal) de Jong (1911-2002), de grondlegger van wat tegenwoordig De Jong Groep heet. Op periodieke basis doet de stichting giften in de geest van Sal de Jong. In lijn met het gedachtengoed van Sal de Jong steunt de stichting goede doelen en fondsen met een, over het algemeen, cultureel, sportief of medisch/sociaal karakter.

Zo is de stichting onder andere verbonden aan het Joods Historisch Museum, het Rijksmuseum Amsterdam en het Stedelijk Museum Amsterdam. Op medisch gebied steunt de stichting o.a. de Poeppoli van het Amsterdam UMC (o.l.v. Prof. Dr. Marc Benninga), het Alzheimer Centrum Amsterdam en het VU Cancer Center.

 Bestuurssamenstelling

  • M. de Jong – bestuurder
  • S. Grol – bestuurder
  • D.J. Dresden – bestuurder

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Beleidsplan 2019

Het bestuur heeft als doelstelling het beleid van de voorafgaande jaren grotendeels te continueren, d.w.z. besloten is kleinere giften in mindere mate te gaan doen omdat het directe effect daarvan niet of nauwelijks bijdraagt. Giften en donaties aan organisaties die in het verleden zijn ondersteund (de ‘traditionele doelen’), zoals het Joods Historisch Museum, de Collectieve Israël Aktie, de Johan Cruijff Foundation zullen worden gecontinueerd. Het bestuur hoopt met een structureel giftenpatroon een beter effect van haar bijdragen te bereiken. Daarnaast blijft het bestuur zoveel mogelijk doelen ondersteunen met een medisch/sociaal karakter zoals VU MC Alzheimercentrum en Art Zuid. Het bestuur blijft zich inspannen om voldoende bijdragen te genereren om haar beleid te kunnen continueren en zullen de gekozen doelen vanzelfsprekend passen binnen de statutaire doelstellingen van de stichting en over het algemeen betrekking hebben op zaken die dicht bij de leefomgeving van de bestuurders staan.

Nadere informatie over de SALOMON DE JONG Stichting kan schriftelijk opgevraagd worden en na goedkeuring van het bestuur worden verstrekt.

Het RISN van de stichting luidt 8134.88.540